Als professional wordt er in je werk niet alleen een beroep gedaan op je inhoudelijke deskundigheid, je vervult allerlei rollen (projectleider, adviseur) die heel andere competenties van je vragen. Een van die rollen is die van facilitator/begeleider van (kleine of grotere) team- en groepsbijeenkomsten.

Een eerste confrontatie met deze rol geeft vaak het gevoel op een expeditie te zijn in een onbekend land. Welke wetmatigheden gelden hier, hoe navigeer ik, hoe ga ik om met het gegeven dat mensen vaak anders reageren dan ik verwacht? Hoe zorg ik voor een helder programma en hoe begeleid ik vervolgens een groep zodanig dat zij samen de gewenste doelen behalen in plaats van te ‘verdwalen’?

Het faciliteren van inspirerende, resultaatgerichte groepssessies is een vak apart dat je niet zo zeer op school en uit de boeken leert, maar al doende in de praktijk. Dit webinar reikt een ‘kompas’ voor de facilitator aan en gaat in op groepsdynamiek.

  • Job van den Berg
    Job van den Berg

    Job is leading professional bij Strategy & Management Consultants van Royal HaskoningDHV, hij heeft jarenlange ervaring met het faciliteren van grote en kleine groepen, op het snijvlak van bestuurlijk, politiek en inhoudelijk complexe projecten in ruimte, infrastructuur en waterbeheer.

  • Anita Mulder
    Anita Mulder

    Anita is trainer en (team)coach, het ontwikkelen van leertrajecten voor professionals is haar passie.