In de arbeidsovereenkomst worden altijd bedingen opgenomen die de werknemer tijdens of na het einde van het dienstverband beperken. Maar waar moet de formulering van zo’n beding aan voldoen? En welke wettelijke vereisten gelden er? Het meest beperkende beding is het concurrentie- en relatiebeding. In dit webinar wordt uitgebreid stilgestaan bij dit beding, maar ook worden andere bedingen als het geheimhoudings-, IE-, nevenwerkzaamheden en antironselbeding besproken. Als laatst zal worden stilgestaan bij het proeftijdbeding. Afgesloten wordt met een aantal tips & tricks.

Over de spreker
Babet Leenders is werkzaam als Arbeidsrecht specialist bij Blue Legal Advocaten|Adviseurs. Zij adviseert (met name werkgevers) omtrent alle aspecten van het arbeidsrecht. Ervaring in internationale setting en complexe reorganisaties en UWV-trajecten. Met altijd de focus op een oplossing.