Dit is een inleidende cursus over het onderwerp e-commerce. Een belangrijke insteek van deze cursus is dat e-commerce bekeken wordt vanuit het business canvasmodel van Osterwalder.