In 2018 heeft Nederland te maken gehad met een langdurige periode van forse watertekorten. De combinatie van neerslagtekort en zeer lage rivierafvoeren heeft er voor gezorgd dat vanaf begin juli 2018 de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) was opgeschaald naar niveau 1 (dreigend watertekort) en vanaf 2 augustus 2018 naar niveau 2, toen er sprake was van een feitelijk watertekort (vraag hoger dan aanbod). Bij de aanpak van de droogte waren veel partijen betrokken. De aanpak van deze droogteproblematiek werd uitgevoerd conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. In dit webinar zal één van de voorzitters van de LCW, Bart Vonk, vertellen over zijn ervaringen op de extreme droogteperiode in 2018.

  • Bart Vonk
    Bart Vonk

    Bart Vonk werkt sinds 1990 in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Sinds 2010 is hij coördinerend adviseur Waterveiligheid bij de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat. Hij heeft daarbij ook de rol van voorzitter Landelijke Coördinatiecommissies Overstromingsdreiging (LCO) en Waterverdeling (LCW).