De wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt in werking op 1 juli 2021. Dit webinar gaat in op de wijzigingen die de WBTR met zich mee brengt met betrekking tot de verschillende rechtspersonen. Met introductie van de wet gelden straks voor alle rechtspersonen nagenoeg dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Zo voorziet de WBTR in nieuwe regels over taakvervulling door bestuurders en toezichthouders en aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Over de spreker
Sirin al Moubarak is specialist op het gebied van contractenrecht en ondernemingsrecht bij Blue Legal advocaten | juristen.