In deze essential gaan we in op de conflictregels van boek 10 van het burgerlijk wetboek.