Deze cursus is ontwikkeld voor wie sneller, en vooral blind wil leren typen op de computer of laptop. Je maakt in deze cursus kennis met het QWERTY-toetsenbord en je leert welke vinger je voor welke toets gebruikt. We delen een aantal programma’s waarmee je zelf kunt oefenen met blind typen en ten slotte besteden we aandacht aan sneller typen op een smartphone of tablet.