Hoe functioneert Nederland als democratische rechtsstaat? Wat zijn de bestuurslagen? Wat zijn de bevoegdheden van de decentrale overheidsorganen? Deze essential is je minimale basiskennis over het thema als werknemer bij de overheid.