De organisatie van een gemeente is voor iedere gemeente vrijwel gelijk. We herkennen een soort van blauwdruk met de organisatie structuur en de domeinen waarbinnen een gemeente opereert. Het huis van de gemeente met daarop het bestuur als dak, daaronder de bedrijfsvoering, de dienstverlening, het sociaal domein en het fysiek domein. Hier zoomen we in op het bestuur en bedrijfsvoering. De gemeenteraad, College van B&W en de rol van de burgemeester komen aan de orde.