Werken met een tolk

Je kunt een professionele telefonische tolk inschakelen als je onvoldoende kunt communiceren met je hulpvrager doordat jullie niet dezelfde taal spreken. In deze cursus leer je hoe je het beste [...]

Wnra: Disciplinaire straffen

De Wnra heeft grote gevolgen voor de ambtelijke rechtspositie, maar verandert dat ook iets aan het bestaande ambtenarentuchtrecht? Kom erachter in deze essential.

Wnra: Het civiele procesrecht

Door de invoering van de Wnra valt de ambtenaar nu ook onder het civiele procesrecht. Deze overstap leidt voor de ambtenaar op drie fronten tot ingrijpende wijzigingen.