In Nieuws

Tijdens het A&O Provincies zomerfestival op 22 juni, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, heeft het A&O-fonds Provincies de eerste Skills2Perform Award ontvangen van SkillsTown. Het fonds, in de persoon van Peter Smits, ontving deze prijs omdat zij de afgelopen jaren op een geheel eigen en innovatieve wijze online leren hebben ingezet om provinciemedewerkers optimaal te laten presteren.

De prijs werd uitgereikt door prof. dr. ir. Kasper Boon. Kasper vertelt waarom het A&O-fonds, onder leiding van Peter Smits, de award kreeg:

“Het A&O-fonds Provincies stimuleert provinciemedewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. Zo startten ze in 2014 met ProvinciE-Learning, waarmee medewerkers online cursussen konden volgen. Ondertussen zijn er bijna 4.000 deelnemers, een geweldig resultaat.”

Fotograaf: René Zoetemelk

Een andere manier waarop het A&O-fonds ontwikkeling van medewerkers stimuleert is de ARBO-catalogus, die op het zomerfestival gepresenteerd werd. Hiermee wordt veilig en gezond werken bevorderd. Daarnaast is door CEDEO, op verzoek van A&O-fonds, een grootschalig tevredenheidsonderzoek onder de ProvinciE-Learning deelnemers gehouden. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de behoeften van de provinciemedewerkers. Uit dit onderzoek werd ook duidelijk dat provinciemedewerkers ProvinciE-Learning erg positief waarderen. Als klap op de vuurpijl leidde dit tot het uitreiken van het eerste CEDEO certificaat voor intermediairs aan het A&O-fonds, onderdeel A&O-academie.

Ook over Peter Smits zelf had prof. dr. ir. Boon een aantal mooie woorden: “Dit resultaat is mede te danken aan de enorme drive en het enthousiasme van Peter. Peter is een verbinder, die op creatieve en innovatieve manier zaken tot stand brengt. Daarmee is hij een voorbeeld van een ambassadeur voor een leven lang leren.”

Directeur Peter Smits, die de award in ontvangst nam, is erg trots op het resultaat en de prijs.

“Mijn motto is: niet kopiëren, maar innoveren. Deze award bewijst dat we dit motto ook echt in de praktijk brengen. Maar daar is het A&O-fonds niet alleen verantwoordelijk voor. We hebben met SkillsTown en de provinciemedewerkers een gouden driehoek gecreëerd, waarin we samen het leren en ontwikkelen op de kaart zetten.”

Maurice Tramper, bestuurslid AenO-fonds Provincies, vult hierop aan: “Toen ik bestuurslid werd bij het A&O-fonds had ik voor ogen dat we op het gebied van leren en ontwikkelen een voorbeeld moesten zijn voor andere fondsen. Ik denk dat deze prijs een heel mooi teken is dat we wat dat betreft op de goede weg zijn.”

De initiatiefnemer van de Skills2Perform Award is Hans Schuurmans, CEO SkillsTown. Hans: “Met SkillsTown willen we organisaties helpen om beter te presteren. Als een organisatie hierin actief is en vooroploopt, willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hopen dat deze prijs een stimulans is voor organisaties om een leven lang leren actief verder te ondersteunen.”

SkillsTown reikt dit jaar meerdere Skills2Perform Awards uit aan organisaties, personen en projecten die succesvolle resultaten boekten op het gebied van leren en presteren. De andere winnaars zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Over A&O-fonds Provincies
Het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies), is het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Provincies en is opgericht in 2007. Het doel van het A&O-fonds Provincies is om eraan bij te dragen dat de provincies aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan.

Over SkillsTown
SkillsTown is de grootste online opleider van Nederland. De unieke formule van geaccrediteerde cursussen en opleidingen, een breed aanbod en innovatieve oplossingen draagt bij aan het succes van SkillsTown. Dankzij de ambitie om iedere dag beter te presteren, gaat SkillsTown steeds een stapje verder. De oplossingen zijn toegankelijk, helder en voorzien van kwaliteit.

Aanbevolen