In Agenda webinars, Nieuws

Ben je in het bezit van één van onderstaande pakketten? Dan kun je de live webinars volgen. Kijk onder Agenda webinars in de academie en maak je keuze. Iedere maand stellen we kosteloos één webinar open, waarvoor geen abonnement nodig is. Wil je daar gebruik van maken? Schrijf je dan hier in.

Let op: de uitzending van een aantal webinars is al geweest. Deze webinars zijn op ieder gewenst tijdstip terug te kijken via het desbetreffende pakket in de academie.


Het Nieuwe Beoordelen, een slag dieper – pakket Op het werk
12 januari 2016 – van 13:30 tot 14:00 uur

Medewerkers willen meer eigenaarschap in de beoordelingscyclus, op meer momenten feedback ontvangen en meer in hun kracht worden gezet. In het webinar Tijd voor Het Nieuwe Beoordelen van 10 november 2015 werden drie aanvliegroutes voor een andere wijze van beoordelen toegelicht. Maar hoe geven organisaties nu concreet vorm en inhoud aan Het Nieuwe Beoordelen? In dit webinar cases over Deloitte, een ICT dienstverlener, Eneco, een zorginstelling, een ROC, Wolters Kluwer en een projecten organisatie.

Spreker Jacco van den Berg
Jacco (Van den Berg Training & Advies) ontwikkelt en implementeert al bijna twintig jaar gesprekkencycli en trainde meer dan 5.000 leidinggevenden in voorbereiden en voeren van  beoordelings-, functionerings- en POP gesprekken.


Horeca; gastvrijheid verkopen in 2016 – pakket Op het werk
13 januari 2016 – van 11:00 tot 11:30 uur

Ken je de uitspraak: ‘Wij willen geen tevreden gasten maar razend enthousiaste’? Dat is het ultieme doel. Want een razend enthousiaste gast is bereid zijn geld in je horecabedrijf achter te laten. Dit webinar is opgebouwd uit twee delen. In deel 1 (9 december 2015, 11.00u) werd ingegaan op de impact die de manier van gastcontact, productkennis en samenwerken kan hebben op de gastvrijheid in een bedrijf.

In deel 2 (13 januari 2016) bespreekt Carolien wat de missie/ visie, omgang met gasten, productkennis, feedback van gasten en commitment in het team kunnen betekenen voor gastvrijheid in jouw bedrijf.

Spreker Carolien Hurkx-Jansen
Carolien is dol op warme horeca en betekenisvol onderwijs. Ze staat voor stevige inhoud, dichtbij de beroepspraktijk. Met haar opleiding en ervaring, zowel in de horeca als in het onderwijs, kan ze zich gemakkelijk verplaatsen in leermeester en leerling


De Participatiewet: wat kunnen we leren van de Amerikanen? – pakket Management
14 januari 2016 – van 11:30 tot 12:00 uur

De Participatiewet heeft als doel om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te plaatsen. Hoe buigt HR deze wettelijke verplichting om in een win-win situatie? De Amerikanen zijn als geen ander in staat om commercieel te kijken naar de inzet van mensen met een beperking. Onder andere omdat er in Amerika minder regelingen en subsidies zijn, levert dit veel creativiteit op om mensen met een beperking te plaatsen met toegevoegde waarde voor de business. Creativiteit die we in Nederland ook kunnen gebruiken als we de Participatiewet tot een succes willen maken en nu we voor de uitdaging staan om 100.000 banen te creëren .

Spreker Fleur Sikkema
Fleur adviseert werkgevers en overheden over hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk kunnen krijgen. Zij adviseert HR over hoe de inclusie van mensen met een beperking past binnen het strategisch HR beleid en welke mogelijkheden er zijn om mensen met een beperking te plaatsen. Afgelopen september nam zij deel aan een studiereis over de Amerikaanse aanpak.


Continu innoveren; een zorgeloze toekomst voor uw organisatie – pakket Management
18 januari 2016 – van 13:30 tot 14:00 uur

In een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen heeft ruim 75% van de organisaties behoefte aan een gestructureerde methode voor innovatie. Hoe kun je zorgen dat ook jouw bedrijf de wensen van je klanten exact blijft invullen en perfect aangesluit bij de exponentiële ontwikkelingen van deze tijd? Door toepassing van de dynamische en krachtige innovatiemethodiek ‘Lean Startup’ kun je in een onbezorgde toekomst je ambities waar maken.

Spreker Eugène Meinders
Eugène is Senior Lean Innovatie en Lean Startup consultant bij The Lean Connection BV. Hij ondersteunt bedrijven van diverse grootte met het realiseren van een cultuur van continue innovatie door middel van de populaire ‘Lean Startup’ Innovatiemethodiek. Het is zijn passie om ondernemers te helpen hun dromen waar te maken. Nu en in de toekomst.


Een arbeidsongeschikte medewerker: het re-integratieproces – pakket Op het werk
18 januari 2016 – van 16:00 tot 16:30 uur

Tijdens dit tweede webinar in de reeks ‘Een arbeidsongeschikte medewerker’ gaat Ingridin op re-integratie en wat in arbeidsrechtelijke zin in een re-integratietraject van jou en je medewerkerwordt verwacht. We bespreken wat je op moet nemen in een re-integratiedossier en gaan in op de regels rond de loondoorbetalingsverplichting. Maar ook wat je in bijzondere situaties moet doen als je bijvoorbeeld vindt dat een medewerker zelf onvoldoende aan zijn of haar re-integratie doet. Of als de betrokken deskundigen niet op één lijn zitten, wie volg je dan? Wanneer is een re-integratieproces afgerond, of wanneer stopt het? Na afloop van dit webinar ben jein staat het re-integratieproces binnen je onderneming goed in te richten.

Spreker Ingrid van Eijk
Ingrid is arbeidsrechtjurist bij ABAB Accountants en Adviseurs. Zij begeleidt en adviseert werkgevers met betrekking tot het individuele en collectieve arbeidsrecht. Met meer dan 10 jaar juridische ervaring en een Postacademische Leergang Arbeidsrecht op zak is zij één van de topspecialisten op het gebied van arbeidsrecht bij ABAB.


Het marketing/communicatieplan – pakket Management
19 januari 2016 – van 13:30 tot 14:00 uur

Een sterk merk kent zichzelf, is trouw aan zichzelf, trots op zichzelf en deelt dat met zijn doelgroep. Een sterk merk begint met het kennen van jezelf en kijken naar je eigen waarden. Trouw aan jezelf zijn betekent dat je je positioneert naar aanleiding van wie je bent, niet wie je klant wil dat je bent. Door dat te doen trek je jouw natuurlijke doelgroep aan. Ook weten hoe jij voor een sterk merk kan zorgen? Volg dit webinar.

Sprekers Sonja Kik en Rachel Blok
Sonja, Zwaartekracht Marketing en Rachel, Zwaartekracht Communicatie zijn beiden ondernemersadviseur op hun vakgebied voor bedrijven in het MKB.


Welke contractkeuzes heb ik voor mijn project? – pakket Gemeente
25 januari 2016 – van 14:00 tot 14:30 uur

Er wordt veel gesproken en geschreven over contractmodellen. Tijdens dit webinar worden de belangrijkste contractmodellen die zijn toegepast in waterbeschermings- en wegenprojecten en/of rioolwaterzuiveringen of technische installaties toegelicht. Aan de hand van ervaringen in de praktijk worden de contractmodellen getoetst op hun aantrekkelijkheid voor opdrachtgevers.  Wat is de actuele praktijk en welke ontwikkelingen zijn zichtbaar en zijn te verwachten.

Spreker Caspar Boendermaker
Caspar is als senior adviseur bij BNG Advies, het adviesbedrijf van Bank Nederlandse Gemeenten, betrokken bij investeringsprojecten van rijksoverheid, gemeentelijke overheden en waterschappen. Dankzij deze betrokkenheid is het mogelijk de theorie over contractkeuzes te koppelen aan actuele praktijkervaringen.


Hoe bodylanguage vergaderen leuk maakt – pakket Op het werk
25 januari 2016 – van 16:00 tot 16:30 uur

Vind jij vergaderen ook zo lang duren en vaak saai? Kijk eens naar de houding van je collega’s.  Daar valt veel van te leren. Hoe zitten mensen ten opzichte van elkaar, wat doen ze met hun handen. Hoe is hun hoofdhouding. In dit webinar leer je hoe je je collega’s kunt observeren en daar zelf jouw voordeel mee kunt doen.

Spreker Patries Post
Patries is spreker, communicatieadviseur en face en body-reader. Zij heeft jaren bij een gemeente gewerkt, maar bleef zich afvragen hoe het nu kwam dat de een beter met de ander kon opschieten en waarom het contact stroef gaat met bepaalde personen. Het kijken naar de feitelijkheden in gezichten vertelt veel over karaktereigenschappen van mensen. Het non-verbale gedrag van mensen zegt veel over wat ze niet zeggen.


Snap je collega: wat vertelt de neus over haar? – pakket Op het werk
25 januari 2016 – van 17:00 tot 17:30 uur

Herken je het volgende? Jouw collega is introvert, ze vertelt alleen het hoogst noodzakelijke is weinig spontaan en praat haast nooit over haar privé leven. Of het omgekeerde, een extraverte collega, flap uit die vertelt over haar hele hebben en houden. Dit soort dingen zijn af te leiden van het gelaat van een persoon. In dit webinar leer je hoe je je collega kunt begrijpen door te kijken naar de neus, ogen en mond.   Zo kun je bij de juiste persoon de juiste communicatiestrategie inzetten.

Spreker Patries Post


Participatie van het kind: een grondrecht! – pakket Jeugdzorg
26 januari 2016 – van 11:30 tot 12:00 uur

Ieder kind heeft het recht om te worden betrokken bij beslissingen die zijn of haar belangen raken. Wat zegt onze Nederlandse regelgeving hier precies over en hoe is dit in de praktijk geregeld voor kinderen? In dit webinar wordt toegelicht welke mogelijkheden er zijn voor het kind om zijn stem te laten horen in een procedure. Dit is van belang tijdens scheidingszaken maar ook in beschermingszaken en in strafzaken.

Spreker Veronica Smits
Veronica is naast juriste bij het Expertisecentrum van de WSG ook universitair docente bij de sectie familie- en jeugdrecht van de Tilburg University. Ze doet onderzoek naar participatierechten van kinderen.


De toekomst van het onderwijs in een veranderende maatschappij – pakket Op het werk
27 januari 2016 – van 16:00 tot 16:30 uur

Ben je benieuwd wat er de komende jaren allemaal op ons afkomt? Wil je weten hoe het onderwijs moet inspelen op de snel veranderende samenleving? In een visueel verhaal neemt Peter je mee naar de nabije toekomst. Hij laat zien welke ontwikkelingen er op ons afkomen, wat dat mogelijkerwijs zal betekenen voor ons allen en waarom dat zo zal zijn. Je krijgt hiermee een (blijvende) nieuwe kijk op heden en toekomst.

Spreker Peter van der Wel
Peter houdt van de toekomst. Hij verzorgt als futuroloog en econoom al meer dan 20 jaar inspirerende en verrassende lezingen en presentaties over de toekomst.  Een lezing van Peter is behalve humoristisch en leerzaam ook een echte “wake up call”. Van 1998 tot 2006 was hij directeur van verschillende stichtingen die werken op het terrein van internet en de nieuwe media, zoals de Safe Internet Foundation (SIF), Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL) en het EPN (Electronic-highway Platform Nederland). Tot 2012 was Peter als organisatieadviseur verbonden aan het organisatieadviesbureau Rijnconsult.


Effectief vergaderen – pakket Op het werk
28 januari 2016 – van 13:30 tot 14:00 uur

Iedere organisatie maakt gebruik van vergaderingen, maar worden deze ook op de meest effectieve manier ingezet? Veel bijeenkomsten lopen uit op eindeloze gesprekken die vervolgens weinig besluiten opleveren. In dit webinar worden praktische richtlijnen gegeven waardoor iedere meeting productiever wordt.

Spreker Jordy van Lith
Jordy kan leunen op vijf jaar ervaring als soft skills trainer. Hij is vastberaden om een weerwoord te bieden op iedereen die vindt dat we de vergadering af moeten schaffen. Met actuele voorbeelden uit het eigen leven en het publieke domein gaat hij op zoek naar de oplossing.


Is strategie maakbaar? En hoe kan portfoliomanagement daarbij helpen? – pakket Management
28 januari 2016 – van 16:00 tot 16:30 uur

In dit webinar wordt ingegaan op Portfoliomanagement en de link die tussen strategie en portfoliomanagement ligt. Lia neemt je mee in de manier waarop je met portfoliomanagement strategische doelen beter kunt realiseren. Vanuit diverse praktijkvoorbeelden neemt zij je mee langs de verschillende aspecten van de juiste dingen juist doen. En hoe portfoliomanagement helpt om gebalanceerd de juiste keuzes te maken in een meerjarenbegroting.

Spreker Lia de Zoete
Lia is expert in Information Governance & Transformation. Ze is gespecialiseerd in het inrichten en verbeteren van portfolio-, programma- en projectmanagement en heeft ruime ervaring in het uitvoeren ervan. Lia is een gedreven persoon die doelgericht te werk gaat. Vanuit dit doel weet zij haar teams te mobiliseren. Voor Capgemini Academy verzorgt Lia trainingen op het gebied van portfolio-, programma- en projectmanagement.

Aanbevolen