In Nieuws

Stichting Digitale Overheid en SkillsTown starten een samenwerking om innovatieve online trainingen voor overheid te creëren. Het doel van deze samenwerking is het bundelen van krachten, zodat er op een toegankelijke en innovatieve manier kennis gedeeld kan worden. De gespecialiseerde kennis van Stichting Digitale Overheid en de didactische achtergrond van online opleider SkillsTown, worden samengebracht in een nieuw aanbod voor overheid.

21st century skills toegankelijk en tastbaar 

De maatschappij verandert en organisaties moeten mee. Veel activiteiten kunnen gedigitaliseerd worden, waardoor functies veranderen. Stichting Digitale Overheid en SkillsTown zien dit als een positieve ontwikkeling en een kans voor veel organisaties, waaronder overheidsinstellingen. Hans Schuurmans, CEO SkillsTown:

Door als overheidsinstelling mee te gaan in deze ontwikkelingen en medewerkers opleidingen te bieden die hen daarbij helpen, kunnen processen efficiënter, gemakkelijker en leuker worden voor zowel de organisatie als de medewerkers. Met de nieuwe online modules kunnen medewerkers op een innovatieve en laagdrempelige manier kennis maken met de 21st century skills en dit direct toepassen in de praktijk.

De online modules zullen in samenwerking met professionals uit de praktijk worden ontwikkeld. Naast de online trainingen, zal Stichting Digitale Overheid ook migreren van hun huidige digitale omgeving, naar de digitale omgeving van SkillsTown.

Fysieke ondersteuning

In de aanloop naar de online modules met betrekking tot de 21st century skills, biedt Stichting Digitale Overheid verschillende fysieke bijeenkomsten. Zo wordt er van 25 tot en met 27 maart de Digitale Intelligentie driedaagse georganiseerd. Deze driedaagse helpt leidinggevende en bestuurders binnen overheid en het onderwijs om hen bewust te maken van de huidige veranderingen en geeft hen tools om veranderingen met een open mind tegemoet te treden. Aansluitend op de driedaagse kan men deelnemen aan Dag van de Digitale Overheid op 17 juni aanstaande. Hans Hoornstra, voorzitter Stichting Digitale Overheid:

De combinatie van de fysieke bijeenkomsten en de digitale modules kun je zien als een compleet opleidingsprogramma. De focus ligt daarbij op het individu en de manier waarop hij/zij om kan gaan met de digitale veranderingen. De samenwerking met SkillsTown is daarbij een gouden match. Zij lopen voorop als het gaat om digitale ontwikkelingen en online modules zijn een mooie aanvulling op de fysieke bijeenkomsten.

Over Stichting Digitale Overheid

De stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet–gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid. De stichting sluit aan bij de ambitie en initiatieven van het kabinet Rutte III die nader zijn uitgewerkt in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarnaast houdt de stichting rekening met recente beleidsontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en automatisering bij de Rijksoverheid en de Gemeenten (VNG/VNG Realisatie). De stichting levert haar bijdrage door vanuit een breed nationaal en internationaal perspectief hoogwaardige en innovatieve ontmoetingen voor bestuurders en overheidsmedewerkers te organiseren. Hierbij staan altijd de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het functioneren van de Academie Digitale Overheid. De stichting is onafhankelijk en handelt zonder winstoogmerk.

Over SkillsTown

SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand learning stelt SkillsTown bedrijven, organisaties en hun medewerkers in staat om mee te bewegen met de continu veranderende wereld om hen heen. In de vorm van honderden online trainingen die in verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op nieuwe én eigen manieren van leren in elke levensfase van organisatie en medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, verandervermogen te stimuleren en bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Zelf deelnemen

De driedaagse Digitale Intelligentie vindt plaats op 25 t/m 27 maart. Relaties van SkillsTown kunnen zich met korting aanmelden. Reguliere deelnamekosten zijn €2500,- exclusief btw per persoon, SkillsTown relaties kunnen deelnemen voor €2250,- exclusief btw per persoon. Gebruik daarvoor bij aanmelding de code: SkillsTown3114. Deze code is geldig tot 10 februari.

De Dag van de Digitale Overheid vindt plaats op woensdag 17 juni en is toegankelijk voor bestuurders, directies, managers en alle ambtenaren die sterke affiniteit hebben met het thema digitalisering en de vaardigheden die dit vereist. Deelnamekosten zijn €375,- per persoon. Het is ook mogelijk om deel te nemen als organisatie.

Stichting Digitale Overheid heeft al veel modules en breidt dit aanbod uit met online trainingen. Deze online modules zijn nog in de maak. Ben je benieuwd naar de modules of wil je hier meer over weten? Neem contact op met Remy van Beek, manager communicatie bij SkillsTown, via remy.van.beek@skillstown.com.

Aanbevolen